Nowość - Sala Stajnia

34m2


Podkowa


-os

Teatr


-os

Szkolenie


12os

Bankiet


-os

Wyposażenie

Klimatyzacja
Oświetlenie
Nagłośnienie
Ekran
Rzutnik
Notatniki
Ołówki
WiFi
Flipchart, mazaki, papier
Wskaźnik
Obsługa techniczna
/