Sala Spichlerz

130m2


Podkowa


30os

Teatr


50os

Szkolenie


30os

Bankiet


50os

Wyposażenie

Klimatyzacja
Oświetlenie
Nagłośnienie
Ekran
Rzutnik
Notatniki
Ołówki
WiFi
Flipchart, mazaki, papier
Mikrofon
Wskaźnik
Obsługa techniczna
/