Sala Kominkowa

200m2


Podkowa


50os

Teatr


100os

Szkolenie


40os

Bankiet


80os

Wyposażenie

Klimatyzacja
Oświetlenie
Nagłośnienie
Ekran
Rzutnik
Notatniki
Ołówki
WiFi
Flipchart, mazaki, papier
Mikrofon
Wskaźnik
Obsługa techniczna
/