Sala Kolumnowa

274m2


Podkowa


60os

Teatr


200os

Szkolenie


60os

Bankiet


100os

Wyposażenie

Klimatyzacja
Oświetlenie
Nagłośnienie
Ekran
Rzutnik
Notatniki
Ołówki
WiFi
Flipchart, mazaki, papier
Mikrofon
Wskaźnik
Obsługa techniczna
/

Kontakt+ 71 771 99 04
sprzedaz@topacz.pl