Sala Balowa

542m2


Podkowa


150os

Teatr


500os

Szkolenie


200os

Bankiet


400os

Wyposażenie

Klimatyzacja
Oświetlenie
Nagłośnienie
Ekran
Rzutnik
Notatniki
Ołówki
WiFi
Flipchart, mazaki, papier
Mikrofon
Wskaźnik
Obsługa techniczna
/