RODO

Szanowni Państwo

Administratorem Państwa danych osobowych pozostanie Topacz Investments SP. Z O.O. NIP 8961338394 znajdująca się we Wrocławiu przy ulicy Księcia Witolda 1 (dalej zwana jako „Hotel” lub „administrator”). Z Hotelem można się skontaktować poprzez adres email ado@topacz.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.zamektopacz.pl/rodo/ado lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą jedynie w sposób legalny. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
  2. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
  3. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z:

  1. Z Państwa zgodą – tj. dobrowolnym wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych. (Art. 6 ust. 1 lit. a)
  2. Wymogami Kontraktowymi – tj. koniecznością dysponowaniem państwa danymi na potrzeby wykonania usługi zawartej w umowie pomiędzy Hotelem a Państwem. (Art. 6 ust. 1 lit. b)
  3. Wymogami ustawowymi – tj. Konieczność wypełnianie przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa. (Art. 6 ust. 1 lit. c)

W dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie powoduje, nie możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych oraz związku z tym świadczenia Państwu dalszych usług. Cofniecie zgody nie oznacza pełnego usunięcia Państwa danych. Dane, które wynikają z konieczności wypełnienia przez spółkę obowiązków prawnych nie zostaną usunięte.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych uzależniony jest od celu ich przetwarzania.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

W ramach przetwarzania pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły zostać udostępnione innym niż Hotel podmiotem tj.:

  1. Podmiotom świadczącym usługi na rzec Hotelu np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, podmiotom współpracującym realizującym usługi na rzec Hotelu.
  2. Innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych jest na zasadzie dobrowolności.
Jednakże odmowa podania danych wiążę się z niemożliwością oferowania usług przez Hotel.

W przypadku i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniach danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.
Przysługują Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas


Zamek Topacz

Lokalizacja


Slęza ul. Główna 12
55-040 Kobierzyce
(GPS proszę wyszukiwać: Zamek Topacz Ślęza ul. Główna 12)

Zamek Topacz

Ślęza ul. Templariuszy 1
55-040 Kobierzyce
(GPS proszę wyszukiwać: Zamek Topacz Ślęza ul. Templariuszy 1)

Rezerwacje

Tel: + 48 71 771 99 54
e-mail: rezerwacja@zamektopacz.pl

Recepcja 24h

Tel: +48 71 771 99 99
e-mail: recepcja@zamektopacz.pl

Recepcja Art SPA

Tel.: + 48 71 771 99 42
e-mail: spa@zamektopacz.pl

Dział Konferencji i Bankietów

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 09:00-17:00
e-mail: sprzedaz@zamektopacz.pl
Katarzyna Skowron, Kierownik ds. Sprzedaży Konferencji i Bankietów +48 783 783 322; Magdalena Żyszczyńska, Z-ca Kierownika ds. Sprzedaży Konferencji i Bankietów +48 783 783 127, Joanna Grzegorczyk, Specjalistka ds. Sprzedaży Konferencji i Bankietów +48 783 783 299, Patrycja Wach, Specjalistka ds. Sprzedaży Konferencji i Bankietów +48 783 783 313

Restauracja w Zamku

Tel: + 48 71 771 99 40
e-mail: concierge@zamektopacz.pl

Dział Kadr

e-mail: praca@zamektopacz.pl

Dział Księgowości

Tel.: + 48 71 771 99 06

Marketing

e-mail: marketing@zamektopacz.pl

Muzeum Motoryzacji

Kom. +48 888 108 148
e-mail: muzeum@zamektopacz.pl

Lumina Park

tel. 71 771 99 98
e-mail: kontakt@luminapark.pl
www: luminapark.pl