Dotacje

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska
W dniu 07 czerwca 2013r. Topacz Investment Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu podpisała umowę na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 1 – Wzrost Konkurencyjności Dolnośląskich Przedsiębiorstw ,
Działanie 1.1 –Inwestycje dla Przedsiębiorstw,
Schemat 1.1. D1 – Dotacje Inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu,
Podschemat 1.1 D1 a - Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu ( z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych Euro 2012),

Tytuł projektu „ Turystyka historyczna elementem rozwoju Topacz Investment Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 10 272 761,41 zł
Wartość dofinansowania : 3 189 868,81 zł
Okres realizacji projektu : od 01/06/2012r. do 31/10/2015r.

Brak postów. Zapraszamy ponownie później!