Dotacje

A W dniu 17.05.2022 Spółka Topacz Investments podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności Topacz Investments Sp. z o.o. celem ochrony przedsiębiorstwa przed skutkami pandemii Covid- 19.
Opis: Przedmiotem projektów jest zakup środków trwałych, ukierunkowany na dywersyfikację działalności Topacz Investments Sp. z o.o. w celu ochrony przed skutkami Covid- 19.

Pomoc udzielona na podstawie programu nr RPDS.01.05.01-02-0193/21-00
Całkowity koszt realizacji projektu: 492.000,00 zł

Brak postów. Zapraszamy ponownie później!