Dotacje

W dniu 03.08.2020 Spółka Topacz Investments podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy Topacz Investments Sp. z o.o.
Opis: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorców w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorców wskutek epidemii Covid-19. Pomoc udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Okres realizacji projektu: 01.07.2020-30.09.2020
Całkowity koszt realizacji projektu: 93.720,00 zł

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska
W dniu 07 czerwca 2013 r. Topacz Investments Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu podpisała umowę na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 1 – Wzrost Konkurencyjności Dolnośląskich Przedsiębiorstw,
Działanie 1.1 – Inwestycje dla Przedsiębiorstw,
Schemat 1.1. D1 – Dotacje Inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu,
Podschemat 1.1 D1 a - Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych Euro 2012),
Tytuł projektu „Turystyka historyczna elementem rozwoju Topacz Investment Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 10 272 761,41 zł
Wartość dofinansowania : 3 189 868,81 zł
Okres realizacji projektu : od 01/06/2012r. do 31/10/2015 r.

Brak postów. Zapraszamy ponownie później!